Get Adobe Flash player

Ludzik Eko-Loża

Zachęcamy do pobrania darmowego programu Shimeji

Ludzik Findacji Eko-Loża

-animowanego logo Fundacji na pulpit Twojego komputera.

 

Jak umieścić animowane logo na swoim pulpicie?

  • Kliknij ludzika z lewej strony, żeby pobrać oprogramowanie.
  • Zapisz pobrany plik na swoim dysku twardym.
  • Rozpakuj zapisany plik.
  • Uruchom plik Shimeji-ee.exe w katalogu z programem.
  • Ciesz się animowaną postacią na swoim pulpicie.

Powiadomienia

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Regulamin

Trzebnica Azbest-Zdrój?

Na podstawie: nowagazeta.pl;  kuriertrzebnicki.pl;  mareklapinski.pl

Jak pisaliśmy wcześniej, na terenie składowiska i sortowni śmieci dla gminy Trzebnica pod Wrocławiem, ma powstać składowisko azbestu dla Dolnego Śląska.

 

Według NOWej Gazety Trzebnickiej, burmistrz Trzebnicy, Marek Długozima, ku niezadowoleniu mieszkańców gminy prowadził na ten temat rozmowy z władzami Wrocławia. Do tej pory składowisko w Marcinowie było nieużywane, ponieważ nie spełniało wymogów regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Po remoncie ma się stać miejscem składowania azbest z całego województwa.

Na razie mieszkańcy okolicznych miejscowości nie zostali oficjalnie zawiadomieni o potencjalnej przebudowie składowiska, a wszelkie informacje czerpią z prasy. Jednak już wyrażają zaniepokojenie i zapowiadają protesty.

W międzyczasie gmina rozpoczęła starania o nadanie jej statusu uzdrowiska. Jest możliwe, że budowa składowiska zniweczy te plany, ponieważ istnieje obawa, że azbest wpłynie negatywnie na zdrowie mieszkańców i przyjezdnych. Radnych i mieszkańców niepokoi również to, że w okolicy planowanej inwestycji znajdują się pola uprawne. Również sołtys Marcinowa, Krzysztof Skotny, nie jest zadowolony z planów burmistrza. Gdy budowano sortownię, wraz z mieszkańcami bezskutecznie próbował to powstrzymać. Zaniepokojeni są również mieszkańcy wsi Pawłów Trzebnicki, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Trzebnica, jednak już na terenie gminy Prusice, ponieważ już teraz dociera do nich zapach ze składowiska w Marcinowie. Plany skrytykował także poseł Marek Łapiński.

Po ukazaniu się artykułu na ten temat w NOWej Gazety Trzebnickiej, Burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima wydał oświadczenie, w którym twierdzi, że podane informacje nie zostały zweryfikowane i są „jednostronne i dalece nieobiektywne”.

Burmistrz twierdzi, że nie prowadzi rozmów na temat składowiska Marcinów z władzami Wrocławia, a sam Ratusz nie może podjąć decyzji ani odnośnie sortowni w gminie Trzebnica, ani miejsca składowania azbestu z Dolnego Śląska. Marek Długozima zauważa również, że składowisko od początku było instalacją wyposażoną w kwaterę do unieszkodliwiania azbestu i było gotowe do przyjmowania odpadów azbestowych oraz otrzymało odpowiednie pozwolenie – wydane przez Marka Łapińskiego, niegdyś Marszałka województwa dolnośląskiego, teraz posła na Sejm.

W tego typu składowiskach azbest jest zabezpieczany folią i zakopywany, więc według burmistrza obawy mieszkańców są przedwczesne i bezzasadne, ponieważ funkcjonowanie podobnych składowisk nie wiąże się ze zwiększoną zachorowalnością na raka płuc. Dlatego trzeba jak najszybciej unieszkodliwić ten azbest, który wciąż znajduje się na budynkach na terenie gminy.

Na końcu swojego oświadczenia burmistrz informuje, że gmina Trzebnica będzie w pełni wykorzystywała możliwości składowiska odpadów, ale aby móc to robić, konieczne będą prace dostosowujące obiekt do wymogów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednak na terenie gminy nie będzie składowany azbest z całego województwa.

Po opublikowaniu oświadczenia burmistrza głos zabrał Marek Łapiński, wspominany zarówno w artykule, jak i w oświadczeniu, obecnie poseł, wcześniej związany zarówno z województwem dolnośląskim, jak i z NOWą Gazetą Trzebnicką.

Poseł zauważa, że rzeczywiście rozwój Trzebnicy był możliwy dzięki dotacjom, które przyznał jako Marszałek województwa. Jednak gdy budowano składowisko, nie było mowy o rozbudowie komory na azbest, która ma się odbyć w latach 2014-2020 z pomocą funduszy europejskich (chodzi o Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Według Marka Łapińskiego rozpoczęcie inwestycji było zależne od podpisanego przez burmistrza porozumienia – co, jak podaje poseł, podobnie jak nowagazeta.pl, miało mieć miejsce we Wrocławskim Ratuszu. Jak sugeruje poseł, w oświadczeniu burmistrza pomylono dwie różne decyzje i inwestycje – tę z 2008 na temat budowy składowiska oraz tę z 2013 dotyczącą powiększenia komór azbestowych.

Będziemy dalej obserwować przebieg wydarzeń i na bieżąco informować o tym, jak zakończy się sprawa rozbudowy (lub dostosowania do wymogów ustawowych) składowiska w Marcinowie.

sierpień 2013