Get Adobe Flash player

Ludzik Eko-Loża

Zachęcamy do pobrania darmowego programu Shimeji

Ludzik Findacji Eko-Loża

-animowanego logo Fundacji na pulpit Twojego komputera.

 

Jak umieścić animowane logo na swoim pulpicie?

  • Kliknij ludzika z lewej strony, żeby pobrać oprogramowanie.
  • Zapisz pobrany plik na swoim dysku twardym.
  • Rozpakuj zapisany plik.
  • Uruchom plik Shimeji-ee.exe w katalogu z programem.
  • Ciesz się animowaną postacią na swoim pulpicie.

Powiadomienia

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Regulamin

Protokół Nr XXXIX z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 08 września 2006 roku

Zawiadomienie o zwołaniu XII Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

Ogłoszenie: Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania obejmującego demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 2014 r.

Aktualności: Jak skorzystać z dofinansowania utylizacji odpadów azbestowych.

 Uchwała Nr XI/110/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania odpadów i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2032"

Uchwała Nr XII/129/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyborów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w oparciu o środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Uchwała Nr XIII/137/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w oparciu o środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Ogłoszenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości

Program usuwania odpadów i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2032.

UTYLIZACJA AZBESTU W GMINIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI W ROKU 2015