Get Adobe Flash player

Ludzik Eko-Loża

Zachęcamy do pobrania darmowego programu Shimeji

Ludzik Findacji Eko-Loża

-animowanego logo Fundacji na pulpit Twojego komputera.

 

Jak umieścić animowane logo na swoim pulpicie?

  • Kliknij ludzika z lewej strony, żeby pobrać oprogramowanie.
  • Zapisz pobrany plik na swoim dysku twardym.
  • Rozpakuj zapisany plik.
  • Uruchom plik Shimeji-ee.exe w katalogu z programem.
  • Ciesz się animowaną postacią na swoim pulpicie.

Powiadomienia

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Regulamin

Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

MIEJSKI PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA BĘDZINA

Nowy Regulamin finansowania unieszkodliwiania azbestu w 2013r.

Informacja dla posiadaczy azbestu

Zarządzenie Nr 0151/29/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6 lutego 2006 roku  w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu  dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2006 do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami

Regulamin  dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2006 do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami

Wniosek o dofinansowanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami.

Zgłoszenie zakończenia prac demontażowych pokryć dachowych /elewacji* zawierających azbest i przygotowaniu odpadów zawierających azbest do odbioru

Protokół stwierdzenia demontażu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.07.2014 r. w sprawie: zatwierdzenia wzoru wniosku, zgłoszenia, umowy i protokołu stanowiących załączniki do Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych położonych na terenie miasta Będzina.

INFORMACJA DLA POSIADACZY AZBESTU 15.07.2014 r.

Zarządzenie Nr 0050.89.2015 w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku, zgłoszenia, umowy i protokołu stanowiących załączniki do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta Będzina.

Zarządzenie Nr 0050.90.2015 w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku, zgłoszenia, umowy i protokołu stanowiących załączniki do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych położonych na terenie miasta Będzina.