Get Adobe Flash player

Ludzik Eko-Loża

Zachęcamy do pobrania darmowego programu Shimeji

Ludzik Findacji Eko-Loża

-animowanego logo Fundacji na pulpit Twojego komputera.

 

Jak umieścić animowane logo na swoim pulpicie?

  • Kliknij ludzika z lewej strony, żeby pobrać oprogramowanie.
  • Zapisz pobrany plik na swoim dysku twardym.
  • Rozpakuj zapisany plik.
  • Uruchom plik Shimeji-ee.exe w katalogu z programem.
  • Ciesz się animowaną postacią na swoim pulpicie.

Powiadomienia

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Regulamin

Okładka poradnika

Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych zawiera wiele praktycznych informacji dotyczących między innymi rodzajów wyrobów zawierających azbest, miejsc ich zastosowania, klasyfikowania wyrobów azbestowych do poszczególnych grup wyspecyfikowanych przez ustawodawcę, sposobu wykonania "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" tzw. stopień pilności wraz z przykładami, obowiązków użytkowników wyrobów zawierających azbest, obowiązków gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, procedur bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, obowiązujących aktów prawnych. (stan prawny na wrzesień 2009 r.)   

Zapoznaj się z poradnikiem...

Okładka poradnika

 

Poradnik zawiera informacje o formach i warunkach ubiegania się o dodatkowe żródła finansowania prac polegających na bezpiecznym eliminowaniu z użytkowania wyrobów zawierających azbest. (stan na dzień 1 sierpnia 2009 r.)

 

Zapoznaj się z poradnikiem...