Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter'a udostępnianego przez Fundację Ekologiczną EKO-LOŻA z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 29 / 31 Bud. 2 Lok. 103

  1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością Fundacji Ekologicznej EKO-LOŻA.
  2. Otrzymywanie newsletter'a jest bezpłatne.
  3. Newsletter jest wysyłany w momencie ważnych wydarzeń związanych z działalnością Fundacji Ekologicznej EKO-LOŻA
  4. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz.
  5. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter'a.
  6. Fundacja Ekologiczna EKO-LOŻA ani osoby przez Fundacje upoważnione nie będą udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej    osobom trzecim.
  7. Fundacja Ekologiczna EKO-LOŻA ma prawo do zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.
  8. Fundacja Ekologiczna EKO-LOŻA ma prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.
  9. Fundacja Ekologiczna EKO-LOŻA ma prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.